Giriş Sayfam Yap

Giriş
Danışma
Poliklinik
Ameliyathane
Eğitim Salonu
Toplantı Salonu
Kütüphane
Eczane
Laboratuar
Randevu
Hastaneler
Dilek-Şikayet
Diğer Branşlar
 
 

 

MANYETİK RESONANS

Manyetik Resonans Nedir: Manyetik Resonans (MR) tekniği, tıbbın bütün alanlarında olduğu gibi KBB'de de sık kullanılan, bilgisayarlı tomografi gibi kesitsel görüntüler veren ancak teknik olarak ondan tamamen farklı olan, hastalıkların tanınmasında doktora çok fazla yardımcı olan bir teşhis yöntemidir. Bilgisayarlı tomografide hastaya x ışını verilerek dokuların bunu tutma oranlarına göre görüntü oluşurken, MR'da hasta bir manyetik alan içine yerleştirilir ve radyofrekans dalgaları gönderilir. Bu manyetik alan içerisinde, doku hücrelerinin içinde bulunan hidrojen atomu, radyofrekans dalgasıyla karşılaştığı zaman sinyal oluşturur ve bu sinyaller bir görüntü oluşturur. Her dokunun ve hasta bölgelerin oluşturduğu sinyalin gücü farklı olduğu için oluşan görüntüde bu dokular birbirinden çok iyi ayrılırlar. MR özellikle yumuşak dokuların incelenmesinde en iyi yöntemdir.

MR Nasıl Çekilir: MR çekilirken, hasta bilgisayarlı tomografi de olduğu gibi bir makine içine yatırılır. Bu durum bazen özellikle kapalı yerde kalma korkusu olan hastalarda sorun yaratabilmektedir. Ancak açık MR adı verilen makineler ile bu sorun aşılabilmektedir. Bu makine içinde manyetik alan vardır ve radyofrekans dalgaları veren aletler bazen sesli bir şekilde çalışırlar. İnceleme süresi değişken olmakla beraber 20-30 dakika sürmektedir.
     MR çekilirken x ışını kullanılmadığı için hamilelerde de rahatlıkla kullanılabilir. Hastanın pozisyonunu değiştirmeden değişik düzlemlerde çekim yapılabilir. Kalp pili, koklear implant (biyonik kulak), manyetik materyalden yapılmış kalp kapağı, bazı protezler takılmış hastalarda çekim yapılamaz.

MR Teknikleri Nelerdir: MR çekilirken radyofrekans dalgası belli aralıklarla verilir ve sonra kesilir. Radyofrekans dalgası uygulanırken hidrojen atomları belli bir fazda harekete başlarlar, sinyal kesildikten sonra önce biribirinden bağımsız ve farklı fazda harekete başlarlar (defaze olurlar) ve sonra tamamen ilk pozisyonlarına dönerler. Her dokudaki hidrojen atomlarının yoğunluğu, defaze olma süreleri ve ilk pozisyonlarına dönme süreleri farklı olduğu için MR çekilirken bu özelliklerden yararlanılır. Radyofrekans dalgasının uygulama sıklığını ve sinyali ölçme süresini ayarlayarak farklı görüntüler elde edilir. Buna göre MR teknikleri T1 ağırlıklı, T2 ağırlıklı ve proton ağırlıklı olmak üzere 3 teknikte incelenir. Nasıl teknik uygulanacağına, hastalığın bölgesi ve durumuna göre Radyoloji uzmanları karar verir.

KBB Alanında Nasıl Kullanılır: MR tüm branşlarda olduğu gibi KBB'de de sık kullanılır. En sık kullanıldığı bölgeler şunlardır:
     -İç kulak hastalıklarında, özellikle tümör düşünülen durumlarda
     -Boyundaki kitlelerin teşhisinde
    -Yine başta boyun dokuları olmak üzere tüm bölgelerdeki tümör ya da kanser hastalığının yayılımının belirlşenmesi ve ameliyatının planlanmasında
    -Geniz adı verilen ve muayenesinin bazan zor olduğu burnun arka kısmının hastalıklarında


2002 Copyright © KBB HASTANESİ