İşitme cihazı almadan önce aşağıdaki yazıyı okuyunuz. Cihaz seçimi hakkında soru sormak için tıklayınız

İşitme kaybı çok sayıda sebebe bağlı olarak gelişmektedir. Bunlar bazen ilaç ya da ameliyatla düzeltilebilir sebepler olmasına rağmen bazen de kalıcı olabilmektedir ve kişinin iletişimini önemli ölçüde etkilemektedir. İşitme kaybı çocuklarda ortaya çıktığında çok daha önemlidir ve hafif derecelerde olduğunda dahi çocuğun beyin gelişimini, zekasını, konuşma gelişimini, okul başarısını, sosyal ve psikolojik durumunu etkilemektedir. Bu tür durumlarda işitmenin rehabilitasyonu çoğu zaman işitme cihazı ile yapılmaktadır.

İşitme cihazları teknolojiyle birlikte oldukça gelişmiştir ve bir çok yararlı özellik eklenmiştir. Bu gelişmeler işitme cihazı fiyatlarının da artmasını beraberinde getirmektedir.
Ancak bütün bu özellikler her hastanın işitme kaybı nedeni ve özelliklerine göre ayarlanmalıdır. Yanlış işitme cihazı seçimi hastaya hiç faydalı olmadığı halde zararlı da olabilmektedir. Üstelik ödenen yüksek ücretler boşa gitmektedir.

İşitme cihazı seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken genel özellikler şunlardır:
1-İşitme cihazlarının sadece sesi yükselten cihazlar olmadığı ve bir çok ayarın kişiye özel yapılması gerekli olduğunun bilinmesi gerekir.
2-İşitme kaybınızın hangi nedene bağlı olduğu önemlidir. Örneğin orta kulak problemleri ile iç kulak problemleri için gerekli cihaz farklı olabilmektedir.
3-İşitme kaybının derecesi sadece genel haliyle değil, hangi frekansta ne kadar kayıp olduğu açısından da dikkate alınmalıdır.
4-İşitme cihazı sizin işitme kaybı özelliklerinize uygun seçildiği gibi ayarları da yine size uygun şekilde yapılmalıdır.
5-İki kulağınızda birden işitme kaybınız varsa mutlaka iki kulağınıza da işitme cihazı kullanmalısınız. Tek kulağa kullanıldığı durumlarda, sesin yönü ve lokalizasyonunun ayırdedilmesi başta olmak üzere bir çok çift taraflı işitme ile ilgili kazançlarımız ortadan kalkmaktadır. Ayrıca beyindeki bazı bölgeler işitsel uyarının uygun gelmemesi sonucunda körelmektedir.