Septum deviasyonu yani burun bölmesindeki eğrilik birçok kişide mevcuttur. Ancak hastaya ne kadar problem yarattığına bakılarak tedavi edilir. Tek tedavisi ameliyattır. Bir çok kez burnun dış kısmında da problem olduğu için burun estetik ameliyatı ile birlikte de yapılır. Septum deviasyonu hakkında eğitim salonunda da bilgi verilmiştir.

Ameliyat Nasıl Yapılır : SD ameliyatında kemik ve kıkırdaktaki eğri kısımların düzeltilmesi işlemi yapılır. Düzeltilemeyecek kadar eğri kısımlar dışarı çıkartılır. Bazen dışarı çıkarılan kıkırdakların bir kısmı düzeltilerek yerine konur. Ameliyat hem lokal anestezi hem de genel anestezi ile yapılabilir. Burun içinden çalışıldığı için dışarıda herhangi bir ameliyat izi olmaz. Ameliyat sonrası burun içine tampon konur. Son zamanlarda bu ameliyat endoskopik yöntemle de(görüntülü yöntem) yapılmaktadır ancak sadece septum deviasyonu olan hastalarda gerekli değildir.

Ameliyat Hasta İçin Zor mudur? : SD ameliyatı, ameliyat tekniğindeki son gelişmeler ile kolay bir ameliyat olarak kabul edilir. Ancak yine de bir ameliyat olduğu unutulmamalıdır. Hem lokal hemde genel anestezi bazı riskler taşımaktadır. Ancak bu da son derece azalmış bir risktir. Ameliyat süresi değişmekle birlikte yaklaşık 1 saat olarak kabul edilir. Ameliyat sonunda hastanın burnuna tampon konur ve bu tamponlar yaklaşık 48 saat yerinde bırakılır. Tamponlar baş ağrısı ve uyuma zorluğu yapabilir. Tamponlar çıktıktan sonra hasta normal hayatına devam eder.

Ameliyatta Ne Gibi Sorunlar Çıkabilir : SD ameliyatı komplikasyon oranı son derece düşük bir ameliyattır. Nadiren burun içindeki bölmede hasta için herhangi bir sakınca yaratmayan delik oluşabilir. Burun bölmesinden aşırı miktarda kemik ve kıkırdak çıkartılırsa burun sırtında bir çökme oluşabilir.